ОФИС КОМПЮТЪР

счетоводен продукт/услуга + on the fly

  • подходящ за микро и малки предприятия

  • с дейност в областта на услугите и/или търговията

  • с работен персонал – до 10 човека

  • с малък документооборот

  • с регистрация по ЗДДС

@kadikom счетоводни + ТРЗ услуги
складов софтуер
kadikom.eu © EUTM