ОФИС РОБОТ

иновативен счетоводен продукт/услуга за успешен бизнес + enterprise edition

  • подходящ за малки и средни предприятия (МСП)

  • с дейност в областта на услугите, търговията или производството

  • с голям документооборот

  • с регистрация по ЗДДС

  • покупки в рамките на ЕС

  • ИНТРАСТАТ оператори

@kadikom счетоводни + ТРЗ услуги
бизнес софтуер
kadikom.eu © EUTM