ОФИС ТЕЛЕПОРТ

технологичен продукт/услуга за автоматизация на счетоводната отчетност + out of the box

  • проектиране и внедряване на изцяло дистанционно, неприсъствено и сигурно счетоводно отчитане в интернет VPN среда

  • услуги за счетоводна поддръжка - ERP, BI, AI, BPM, RPA, MIS, ECM

  • управление на бизнес процеси

  • информационни системи и корпоративно съдържание

  • изследвания в областта на изкуствения интелект

@kadikom счетоводни + ТРЗ услуги
hello world we come in peace
kadikom.eu © EUTM