ГОДИШНИК

счетоводен продукт/услуга за малки и средни предприятия (фирми) + счетоводен анализ + business intelligence for all

  • годишно счетоводно приключване

  • годишен финансов отчет

  • годишна данъчна декларация за корпоративни данъци

  • статистически отчет за НСИ

@kadikom счетоводни + ТРЗ услуги
анализ
kadikom.eu © EUTM