ОФИС ЛЕКТОР продукт/услуга + AI Research Assistant DROID help

Консултации по въпроси без фактическа и правна сложност за:

 • данъци и осигуровки

 • счетоводство и администрация

 • pro bono юридически & счетоводни услуги

 • потребителските права

 • производствени & търговски стандарти

 • интелектуална собственост (IP)

 • защита на лични данни

 • безопасност на труда

 • регистрация на имена на домейни & компании (фирми)

 • медиация & правна помощ

 • юридически проучвания

kadikom.eu © EUTM
актуален & разбираем
kadikom.eu © EUTM