COVID 19

  • Стойте на безопасно разстояние от всеки, който кашля или киха.

  • Носете маска, когато не е възможно физическо дистанциране.

  • Не докосвайте очите, носа или устата си.

  • При кихане или кашляне покривайте устата и носа си със свивката на лакътя или със салфетка.

  • Останете вкъщи, ако се чувствате зле.

  • Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ.

  • Спазвайте съветите на местните здравни власти.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, ОТГОВОРНИ И НЕКА СУПЕРСИЛАТА БЪДЕ С ВАС

COVID 19

WE ARE SAFE

при нас е безопасно

корона чао
kadikom.eu © EUTM