МАЛКО ШЕФЧЕ

ТРЗ продукт/услуга + brand new reality

 • администриране на трудови договори

 • допълнителни споразумения

 • заповеди за прекратяване

 • уведомления по член 62 алинея 4 от Кодекса на труда

 • трудови досиета, трудови книжки, УП2, УП3

 • служебни бележки за доход

 • обработка на болнични листове

 • ведомости за заплати

 • начисляване на отпуски

 • обезщетения по трудови договори

 • изчисляване на осигуровки и данъци, свързани с трудови договори

 • месечни декларации образец 1 и образец 6

 • годишни декларации

 • отчети и справки за заети лица, средства за работна заплата и други разходи за труд за Националния статистически институт (НСИ)

@kadikom ТРЗ / payroll услуги
персонал
kadikom.eu © EUTM