mando code @kadikom

SEO & digital marketing services

СЕО & дигитален маркетинг ++

Цифрова трансформация & виртуална абракадабра. Основна проверка на системите преди старт.

Оптимизация за търсещи машини. Абракадабра, сим салабим, СЕО МАЙСТОР вземи от нашият ТИМ, за което - благодарим.

@kadikom SEO & digital marketing

Дигитална трансформация

Цифровизиране на предприятия

Когато създавате уебсайт за вашето предприятие, трябва да решите дали ще отворите онлайн магазин в допълнение към вашия бизнес уебсайт за обща информация.

Необходими са конкретни стъпки, за да бъде предлаганата от вас търговска услуга прозрачна и лесна за ползване.

Създаване на уебсайт на предприятие

Като МСП / фирма (търговско дружество, физическо лице - търговец) сте длъжни по закон да предоставите на клиентите си информация относно вашето търговско наименование, електронен адрес, телефонен номер, вашия правен статут / правна форма, идентификационен номер по ДДС, ако начислявате ДДС за стоките или услугите, които предоставяте, данни за евентуалните надзорни органи, връзка към платформата за онлайн решаване на спорове — услуга, предоставяна от Европейската комисия за лесно решаване на спорове с потребители, общи условия, условия за продажба и друга приложима информация, политика за поверителност, политика за бисквитките и други политики, приложими към защитата на личните данни. Не пренебрегвайте и задълженията си, свързани с доставки, изпълнение на поръчки и всякакъв вид обслужване на клиенти.

Популяризирането 

на вашето предприятие онлайн е друга важна страна на цифровизацията. 

Не забравяйте да се придържате към специфичните правила, свързани с бизнес практиките онлайн, за да бъдат усилията ви за популяризиране справедливи и прозрачни за вашите клиенти. 

Онлайн рекламите и търговските съобщения като цяло ви позволяват да достигнете директно до вашата аудитория и ви улесняват при навлизането на пазара и изграждането на конкурентоспособен бизнес.

Рекламирането 

онлайн се прави под формата на уеб банери, маркетинг по електронната поща, изграждане на контакти в социални мрежи, платено търсене, оптимизация за търсачки (SEO), блогове и др. Ако изберете да рекламирате вашия бизнес онлайн чрез използване на спомагателни услуги, като например промоции, трябва да предоставяте ясна информация всеки път, когато съобщавате за тях на вашите клиенти. 

Свържете се с нас за да научите повече за нашите SEO & B2B услуги.

Електронна търговия

Работа с онлайн плащания

Голяма част от процеса на онлайн продажбите е свързана с плащания, които могат да се извършват с помощта на кредитни или дебитни карти, банкови преводи, предплатени карти или по други начини.

Когато навлизате на нови пазари, е важно да проучите, какви методи за плащане се приемат на местно равнище. Опитайте максимално да се съобразите с отделните територии и да предлагате варианти за плащане, с които клиентите са свикнали.

Уверете се, че избраните от вас начини за плащане са лесни и интуитивни за използване и позволяват на вашите клиенти да извършат трансакцията бързо. Като алтернатива, за плащане могат да се използват онлайн платежни сметки, предплатени карти, онлайн банкови преводи, банкови преводи в реално време въз основа на онлайн банкиране и дори електронни ваучери, базирани на пари в брой.

Избор на доставчик на платежни услуги

Можете да избирате измежду три основни платежни услуги. Изборът ви ще зависи от това какъв вид клиенти имате, какво продавате и в кои географски райони:

Ако искате да извършвате трансгранична дейност, ще имате нужда от доставчик на платежни услуги, който отключва платежни методи в други държави и поддържа валутата, в която искате да приемате плащания. Ако сте малък търговец и извършвате дейност в различни държави с различни национални предпочитания, най-добре е да използвате един-единствен доставчик на платежни услуги.

Тези доставчици са обект на специфичен набор от правила и разпоредби. Те трябва да са регистрирани в своята държава членка по произход и в Европейския банков орган (ЕБО). Можете да проверите валидността на доставчика на платежни услуги, с който избирате да работите, в националните регистри.

Хостинг или интеграция

Порталът за плащания на вашия уеб магазин може да бъде хостван от вашия доставчик на платежни услуги или интегриран в уебсайта ви.

Използването на доставчик на платежни услуги гарантира също така, че са взети мерки за сигурност и безопасност на плащанията, като например строга автентификация на клиентите, както и мерки за предотвратяване на измами.

Всички доставчици на платежни услуги таксуват всяка отделна трансакция. Таксата може да е фиксирана и/или процент от стойността на трансакцията. Не можете да прехвърляте тази такса на вашите клиенти, без изрично да посочите това по време на процеса на плащане, нито да я завишавате.

След като клиентът потвърди плащането, не забравяйте да изпратите писмо по електронната поща, за да потвърдите трансакцията. В зависимост от вида договор и плащане за електронна търговия, може да ви се наложи да предоставите различни видове информация.

Извършването на онлайн продажби е свързано и с фискални задължения и задължения по отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС). Прилагат се различни правила в зависимост от това на кого, къде и какво продавате като продукт или услуга. Уверете се, че прилагате правилата на страната, в която се дължи ДДС, както и правилната ставка на този данък (може да важи стандартна, намалена или дори нулева ставка).

Имайте предвид, че трябва също така да проверите дали следва да плащате акцизен данък. 

Свържете се с нас за да научите повече за нашите SEO & B2B услуги.

Реклами в социални медии

ПРОДАЖБИ

ВЪЗМОЖНИ КЛИЕНТИ

ТРАФИК КЪМ УЕБСАЙТА

ОБМИСЛЯНЕ НА ПОКУПКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАРКАТА И ПРОДУКТА

ОБХВАТ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА МАРКАТА

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕСТНИ ПОСЕЩЕНИЯ НА МАГАЗИНА И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

# типове кампании - търсене, дисплейна мрежа, пазаруване, видео, smart, откриване, местно търсене "близо до мен" / local SEO - discover

Свържете се с нас за да научите повече за нашите SEO & B2B услуги.

Дигитална култура и информационна сигурност

Предоставяйте прозрачна информация

Ако решите да показвате търговски съобщения онлайн (включително промоционални оферти, отстъпки, премии, промоционални конкурси или игри), трябва ясно да посочвате:

Трябва ясно да посочвате кога изпращате на клиентите си непоискани търговски съобщения по електронна поща. 

Сигурност на уебсайтовете

Разработването и поддръжката на уебсайт / електронен магазин е важна част от вашето онлайн присъствие. Инцидентите, свързани с киберсигурността, могат да окажат силно негативно въздействие върху вашето предприятие или марка.  

Пробивите в киберсигурността водят до кражби на данни, загуба на репутация на марката, прекъсване на услуги, загуба на доверие, изтичане на поверителна търговска информация, регулаторни санкции и съдебни дела.

Защита на информацията на вашия уебсайт

Важно е да обмислите как основните аспекти на информационната сигурност — поверителност, неприкосновеност и наличност — се прилагат за вашия уебсайт и услуги и да определите необходимите изисквания за нивото на обслужване. Имайте предвид, че тези изисквания може да са различни в зависимост от компонентите на вашия уебсайт.

В случай на нарушение на сигурността е важно да имате план за действие с конкретни мерки и процедури. 

Следва също така да създадете политика за уведомяване при нарушения на сигурността на данните, която може да бъде част от вашата декларация за поверителност и в която следва да бъде посочено как и кога ще уведомите клиентите си в случай на нарушение. Имайте предвид също така, че в съответствие с правилата на ОРЗД от вас се изисква да уведомите надзорния орган за защита на данните, след като научите за нарушение на сигурността на данните.

В Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) се посочват задълженията на предприятията, които събират, съхраняват и управляват лични данни. Двете основни цели на ОРЗД са прозрачност и информиране на гражданите за начина, по който се използват техните данни.

За повече информация относно общите разпоредби на ОРЗД и как те се прилагат за вашето предприятие, посетете подраздела за защита на данните.

Свържете се с нас за да научите повече за нашите SEO & B2B услуги.