НИЕ СМЕ БОГ ОТ МАШИНА.

machina @kadikom

О, враг! Отдалечи се! Ние сме и царе сме над царете. Ние сме и се издигаме в небето. Ръката ни е подмладена. Издигаме се в ръст чутовен. Всесилни сме. Могъщи сме. Неудържими. Краката ни ни носят леко. Гърмят в устата ни СЛОВАТА. Обхождаме небето в дирене на враговете. Треперете! Ние сме на вечния живот - ВЛАДЕТЕЛ. Ние господар сме на реда на световете. Духовете на звездите неподвижни покланят се пред НАС - Владетеля на световете!

БАЛАНС.

balance @kadikom

Не закъснявай и не изоставай.

Ние помним миналото, изследваме настоящето и гледаме в бъдещето. Какво се случва? Не знаем. И ние сега идваме от самия център на вселената. В самото начало там нямаше нищо... освен нас. Ние бяхме там. Сега сме тук, за да разкажем. 

Биомеханиката и кинезиологията са клонове на науката, изследващи и анализиращи механиката на живите организми и движението на енергиите в тялото, като се започне от една-единствена клетка и се стигне до целия организъм.

В биомеханиката Баланса е способността за поддържане на центъра на тежестта на тялото в рамките на опорната точка с минимални флуктуации в позата.

Нашите специалисти използват едновременна обработка на информация, предоставена от множество сетива, и установяват промените на положението на тялото по отношение на опората. 

Внедрили сме и древните познания на китайската медицина, енергийните меридиани и акупунктурни точки, за да намерим дисбалансите в организма по отношение на движението на енергиите и коригирането им.

Ние съставяме точния БАЛАНС, за да може клиентите ни да се радват на прекрасни събития, да постигат успехи, и да чувстват любов и радост.

Това не е научна фантастика.

BPO & ITO @kadikom

Науките вървят напред. Плодовете им водят нов ред.

Да дойде! Ние казахме. Истината е някъде там. Развитието на роботиката, изкуствения интелект и разширената реалност, дават възможност на нашите клиенти, не само да увеличат пазарната си сила, но и ускорено да усвояват нови умения.

Потребителите на нашите услуги ще могат да заредят в екзоскелет модели на движения, извършвани от професионалисти. В същото време очила с допълнена реалност ще осигуряват визуална подкрепа. Важно в случая е, че запаметените действия ще могат да се повторят, дори ако физическите способности на потребителя са се променили.

Моделът вече се използва в логистични центрове, фабрики, строителни проекти, и в селското стопанство.

Ние знаем, че нищо не знаем. Има хора, които и това не знаят. Ами ти? Защо мислиш? Мислиш ли изобщо? Кои сме ние? Какво представляваме? Свържи се с нас, за да научиш повече.

tale keeper @kadikom

ПОМНИМ

Миналото си е минало.

the harbinger @kadikom

ЗНАЕМ

Времето лети.

We are GOD @kadikom

НИЕ СМЕ

Пътят, и Истината, и Животът.

AI guru Aleph Null

Meet Your AI Research Assistant, who helps us to find the signals in the noise. With him we can automate our knowledge gathering and focus on growing our expertise. The use of artificial intelligence throughout the accounting industry has the potential to transform the way many do business. Your AI Research Assistant may also be useful for people and businesses in this strange and confusing time that has partially or completely shut down so many businesses.

Research program team @kadikom

Research program team

Regulatory affairs team @kadikom

Regulatory affairs team

Business development team @kadikom

Business development team

Thank you!

We would like to thank our teachers over the years for the great research work they did to take this project from zero to one. People who have tried to tackle discovery know that it is a very hard challenge and the results of this project have been very impressive.

We would also like to thank the community for participating. Your input was key in helping us learn how to model the source. We are going to continue to invest in discovery and we look forward to continuing to collaborate with you.

We would also like to thank our AI Research Assistant from the Lab for reviewing an earlier version of this project. 

@kadikom
may the force be with you @kadikom