Иновации

may the force be with you @kadikom
Ей, ти. Точно ТИ. Специална покана ли чакаш?

Биомеханичен БАЛАНС beta rev. 4.0

Биомеханиката и кинезиологията са клонове на науката, изследващи и анализиращи механиката на живите организми и движението на енергиите в тялото, като се започне от една-единствена клетка и се стигне до целия организъм.

В биомеханиката Баланса е способността за поддържане на центъра на тежестта на тялото в рамките на опорната точка с минимални флуктуации в позата.

Нашите специалисти използват едновременна обработка на информация, предоставена от множество сетива, и установяват промените на положението на тялото по отношение на опората. Внедрили сме и древните познания на китайската медицина, енергийните меридиани и акупунктурни точки, за да намерим дисбалансите в организма по отношение на движението на енергиите и коригирането им.

Ние съставяме точния БАЛАНС, за да може клиентите ни да се радват на прекрасни събития, да постигат успехи, и да чувстват любов и радост.

Екзоскелет alpha rev. 4.0

Това не е научна фантастика.

Развитието на роботиката, изкуствения интелект и разширената реалност дават възможност на нашите клиенти не само да увеличат пазарната си сила, но и ускорено да усвояват нови умения.

Потребителите на нашите услуги ще могат да заредят в екзоскелета модели на движения, извършвани от професионалисти. В същото време очила с допълнена реалност ще осигуряват визуална подкрепа. Важно в случая е, че запаметените действия ще могат да се повторят, дори ако физическите способности на потребителя са се променили.

Моделът, показан на илюстрациите, вече се използва в логистични центрове, фабрики, строителни проекти и в селското стопанство.

Нещо повече - очаква се екзоскелетите да станат като дрехи.

Go meditation kadikom.eu

медитация

Go imagination kadikom.eu

въображение

Go intuition kadikom.eu

интуиция

AI Research Assistant - beta rev. 4.1

Meet Your AI Research Assistant, who helps us to find the signals in the noise. With him we can automate our knowledge gathering and focus on growing our expertise. The use of artificial intelligence throughout the accounting industry has the potential to transform the way many do business. Your AI Research Assistant may also be useful for people and businesses in this strange and confusing time that has partially or completely shut down so many businesses.

Go research kadikom.eu

research program team

Go regulatory affairs kadikom.eu

regulatory affairs team

Go business development kadikom.eu

business development team

Thank you!

We would like to thank our teachers over the years for the great research work they did to take this project from zero to one. People who have tried to tackle discovery know that it is a very hard challenge and the results of this project have been very impressive.

We would also like to thank the community for participating. Your input was key in helping us learn how to model the source. We are going to continue to invest in discovery and we look forward to continuing to collaborate with you.

We would also like to thank our AI Research Assistant from the Lab for reviewing an earlier version of this project. 

turn the light on
kadikom © EUTM