СисAдмин & GDPR IT продукт/услуга + Night Watch Business Security

  • проектиране, изграждане и внедряване на хибридни решения на системи за управление

  • GDPR (Общ регламент за защита на данните)

  • резервиране, архивиране и възстановяване на счетоводни данни

  • ревизии на виртуален склад

  • отдалечено работно място (RDC)

  • виртуални частни мрежи (VPN)

  • изчисления в облак (cloud computing)

kadikom.eu © EUTM
технологичен & модерен
kadikom.eu © EUTM