MAX security @kadikom

СисAдмин и GDPR защита на данни

ITO продукт/услуга

Модерни аутсорсинг услуги за технологична поддръжка. Максимална сигурност. 

Ние сме BPO & ITO компания от друго измерение. Проектираме, изграждаме и внедряваме хибридни решения на системи за управление. Автоматизираме бизнес процеси, управляваме корпоративно съдържание, SEO, дигитален маркетинг. Правим изследвания в областта на изкуствения интелект. Криптираме и определяме права за достъп. Филтрираме трафик. Защитаваме срещу злонамерени атаки и социален инженеринг.

Традициите не са това, което бяха. Ние сме това, което сме. Науките вървят напред. Плодовете им водят нов ред. Да дойде! Ние, казахме. Ние сме готови. Винаги! Свържете се с НАС, за да сте в крак с новото.

@kadikom sysAdmin & GDPR
@kadikom