КАДИКОМ - счетоводно, юридическо & b2b дружество. Варна, България.
SEO & digital marketing
счетоводно и ТРЗ обслужване

Ние сме технологична @kadikom компания от ново измерение

Предлагаме класическо счетоводство, управление на труд и работни заплати (ТРЗ), правни и b2b услуги. Автоматизация и управление на бизнес процеси, информационна сигурност и корпоративно съдържание. SEO и дигитален маркетинг. Графичен дизайн. Изследвания в областта на изкуствения интелект.

гео локация - Варна VAR, България BG, Европа EU, Земя ⊕, Слънчева система ☉, галактика Млечен път, COSMOS with the speed of light, Mars SOL null

Най-ценния ни актив са хората. Клиенти, съмишленици, колеги, близки и приятели. С тяхна помощ разработихме иновативно ноу-хау и сме готови за ИНДУСТРИЯ 4.0

Това е днешната тенденция в развитието на автоматизацията и обмена на данни при технологиите на утрешния ден.

Професионализма, иновациите и комуникацията са нашата СУПЕРСИЛА, независимо дали става въпрос за устна или писмена реч.

Ние вярваме, че ако поговорим с човека срещу нас, ще бъдем ясно разбрани, и ще съумеем да работим заедно.

Изпробвайте как работи системата.

Поискайте оферта за счетоводни услуги, административно или юридическо обслужване, и ще получите специална добавка, разработена само за Вас от специалистите ни по изкуствен интелект и добавена реалност.

И НЕКА СИЛАТА БЪДЕ С ВАС

Bookkeeping & legal comfort. Intellectual property professionals.

Ние сме МСП. Ние сме европейско малко и средно предприятие. Ние сме регистрирана търговска марка на EUIPO. Ние сме регистриран домейн EURID. НИЕ сме професионалисти в областта на интелектуалната собственост. НИЕ сме @kadikom

първа степен на ракета 
kadikom © EUTM специализирано счетоводно предприятие