ОФИС АСИСТЕНТ helpdesk

AI Research Assistant help

Администриране пътя на документите от и до офис на търговеца. Систематизиране, подреждане, каталогизиране на документи и книжа.

Архив.

@kadikom
@kadikom